Czasami coach ma wrażenie, że ma już wybraną i określoną specjalizację, ale z jakiegoś powodu rynek nie jest nią zaciekawiony. Dzisiaj o 3 błędach popełnianych przy komunikowaniu swojego wyboru. I o tym, jak sprawdzić, czy Twoja komunikacja jest adekwatna.