Tony Robbins prowadzi wielkie seminaria i pisze książki, ale nie prowadzi coachingu indywidualnego. Jednakże oferuje możliwość takiego coachingu z innymi coachami pracującymi w jego organizacji. Z kolei moja przyjaciółka Marta zajmuje się wyłącznie pracą indywidualną z klientami i nie zamieni jej na inną. Ja prowadzę model oparty głównie na coachingu grupowym. Czyli każdy z nas na ten moment wybrał inny model. I ta decyzja łączy się z wieloma innymi decyzjami sterującymi naszym biznesem i naszym życiem.

Coaching indywidualny jest najpopularniejszą formą pracy coacha, ale na pewno nie jedyną. Jako coach masz do wyboru szeroki wachlarz sposobów pracy z klientami, od coachingu indywidualnego począwszy po wystąpienia motywacyjne skierowane do tysięcy ludzi. Możesz wydać książkę, prowadzić kursy online, oferować coaching grupowy, retreaty. Istnieje nawet model subskrypcyjnego klubu coachingowego.  Możesz stworzyć dowolny miks kilku odpowiadających Ci sposobów pracy z klientem. To co wybierzesz będzie dyktowało Twój model biznesowy, a co za tym idzie czas i działania, które będzie należało podjąć, aby Twój biznes odnosił sukcesy.

W tym artykule dowiesz się:

Co to jest model biznesowy coacha

Jakie elementy składają się na niego

Jakie są typowe modele w biznesie coachingowym i czym się od siebie różnią

Jakie są zmienne w modelach biznesowych

Co wziąć pod uwagę wybierając model dla siebie

Definicja modelu biznesowego

Model biznesowy to sposób tworzenia biznesu, który ma sens dla twoich odbiorców i dla ciebie.

Biznesu, który daje wartość twoim klientom w optymalny dla nich i dla Ciebie sposób dzięki produktom i usługom oferowanym za odpowiednią cenę. Biznesu, który daje Ci możliwość zarabiania pieniędzy dzięki marketingowi  i sprzedaży wytworzonych pruduktów i usług.

Mamy tu kilka kluczowych słów:

 • Wartość – to, co dajesz swoim klientom, czyli w czym pomagasz;
 • Twoi klienci – odbiorcy twojej oferty, czyli komu pomagasz; 
 • Metoda (sposób) – twój system pracy, sposób na to, by twoi klienci osiągnęli to, po co przyszli;
 • Produkty i usługi, które oferujesz;
 • Ceny Twoich produktów i usług 
 • Sposób promocji i sprzedaży Twoich usług lub produktów;
 • Twoja rola w biznesie, ilość i rodzaj pracy wynikający z modelu oferty.

Typowe modele biznesowe dla coachów

 Poniżej znajdziesz propozycje pięciu najczęściej spotykanych modeli biznesowych używanych przez coachów na całym świecie. Przyjrzyj się im i przymierz się do nich pod względem twoich preferencji co do sposobu pracy z klientami. Być może wybierzesz sobie kierunek na przyszłość.

Model oparty na coachingu indywidualnym

To najbardziej tradycyjny model, od którego zaczyna większość coachów. I słusznie, bo na tym modelu można uzyskać bezcenne doświadczenie coachingowe, które zaprocentuje potem w innych modelach.

W modelu indywidualnym masz jednego klienta w jednym czasie. Coaching indywidualny jest logistycznie najprostszym modelem i w zasadzie nie potrzebujesz do niego większego przygotowania, jeżeli chodzi o materiały dla klientów lub logistykę.

Coaching indywidualny zazwyczaj kosztuje najwięcej. Możesz zarabiać całkiem nieźle (zazwyczaj do 5.000 – 15.000 zł miesięcznie), jeśli wiesz, jak poprowadzić marketing i zapełnić praktykę. Ale masz nad sobą wyraźny pułap możliwych dochodów, ponieważ liczba klientów, których możesz obsłużyć w tym modelu, jest oczywiście ograniczona.

Model oparty na coachingu grupowym

To prowadzenie coachingu w grupach, czyli masz kilku lub kilkunastu klientów w jednym czasie. Uczestnicy dobrani są do grupy pod względem podobieństwa celów, są na podobnym poziomie rozwoju i być może mają inne wspólne parametry. Coaching grupowy jest zazwyczaj tańszy niż indywidualny, ale ty zarabiasz więcej, ponieważ pracujesz z kilkoma osobami jednocześnie. Owszem, zarabiasz więcej niż na coachingu indywidualnym, ale musisz też prowadzić bardziej intensywny i precyzyjny marketing, by zapełnić grupy.

Ten model wymaga zazwyczaj więcej przygotowania – na przykład będą ci już raczej potrzebne materiały dla uczestników, ustalona logistyka spotkań, harmonogram.

Możesz prowadzić spotkania osobiście (zjazdy) lub wirtualnie (np. przez Skype`a lub na Zoomie). 

Model oparty na seminariach/warsztatach

To model np. Tony`ego Robbinsa, Byron Katie, Harva Ekera czy naszego rodzimego Mateusza Grzesiaka. W takim modelu coach pracuje głównie na scenie, inspirując i motywując uczestników do powzięcia działań i wprowadzenia zmian w życie.

Coach może też zaoferować program wdrożeniowy, by pomóc uczestnikom seminarium wdrożyć zmiany. Ale zazwyczaj programy wdrożeniowe są już prowadzone przez pracujących dla niego coachów.

Dochody mogą być znakomite, ale wbrew pozorom taka praca jest bardzo intensywna. 

Model klubowy 

W takim modelu klienci należą do klubu coachingowego, płacą comiesięczną subskrypcję i otrzymują w pakiecie członkowskim różne korzyści, na przykład materiały do czytania lub na video, coaching grupowy, być może limitowany coaching indywidualny (dostarczony przez ciebie lub innego coacha), mogą uczestniczyć w spotkaniach z ekspertami na interesujący ich temat, mieć dostęp do forum dyskusyjnego dla członków, brać udział w specjalnych wydarzeniach organizowanych przez ciebie. Możliwości komponowania zawartości są nieograniczone, dochody mogą być bardzo wysokie.

Model oparty na produktach pasywnego dochodu

To idealny model dla osób, które lubią tworzyć, pisać, kreować i niekoniecznie chcą mieć dużo kontaktu bezpośredniego z klientami. Produkty pasywnego dochodu to książki, e-booki, video, programy i kursy online. Można dotrzeć do dużej liczby osób i przy odpowiednim marketingu i PR można zarobić dużo pieniędzy.

Zauważ, że w powyższych modelach liczba możliwych do obsłużenia klientów rośnie od modelu pierwszego do ostatniego z listy, natomiast cena produktu lub usługi zazwyczaj maleje. W tabelce poniżej znajdziesz podsumowanie modeli pod względem zmiennych.

Zmienne w modelach biznesowych

„Stałą” w biznesie coachingowym jest coach – twórca biznesu. Czynnikami zmiennymi od modelu do modelu są:

 • Liczba klientów
 • Cena 
 • Liczba godzin pracy z klientami
 • Ilość czasu na przygotowanie produktu
 • Materiały dla klientów
 • Logistyka 
 • Strategie marketingowe
 • Strategie sprzedażowe
 • Twoje dochody

Jak wybrać model dla siebie?

Wybierając swój model należy brać pod uwagę swój etap rozwoju biznesowego i doświadczenie coachingowe. Moim zdaniem warto zacząć od modelu coachingu indywidualnego.

Jeżeli jesteś już coachem kilka lat i masz ekstensywne doświadczenie pozwalające Ci tworzyć produkty inne niż coaching indywidualny, to zadaj sobie pytania:

  • Jak mocno zaangażowana czasowo chcę być w pracy z klientami?
  • Czy bardziej cieszy mnie głęboka praca bezpośrednio z klientami czy raczej wolę zaoferować im wiedzę, inspirację i narzędzia i nie być bezpośrednio mocno zaangażowana w przeprowadzanie ich przez proces zmian?
  • Jakich efektów życzę swoim klientom podczas pracy z moimi produktami? Czy chcę ich zainspirować do rozpoczęcia zmian czy pomóc im przez te zmiany przejść?
  • Czy lubię pracować z grupą ludzi?
  • Czy lubię skupiać się na pisaniu, tworzeniu czy raczej potrzebuję interakcji z klientami?
  • Jakie rozwiązania (modele produktów) mogłyby się sprawdzić w mojej praktyce?
  • Czy mam odpowiednią wiedzę marketingową i sprzedażową potrzebną do budowania nowego modelu? 

Pamiętaj, że możesz mieszać różne modele, ale radzę ci wyznaczyć jeden model jako dominujący. Na przykład w moim biznesie dominującym modelem jest coaching grupowy. Ale oferuję też bardzo limitowany (do dwóch klientów) coaching indywidualny, jak również kursy online połączone z coachingiem grupowym. Za chwilę zaoferuję produkt pasywnego dochodu – książkę. Jednakże program grupowy (PROSPERUJ JAKO COACH!) stanowi serce wszystkich moich ofert i wokół niego kręci się mój biznes.

Jeżeli Twój model będzie składał się z kilku różnych produktów lub usług, upewniej się, że całość ma sens dla Twoich klientów. Czasami w ferworze kreatywności tworzymy zbyt wiele produktów i wówczas nasi odbiorcy nie mają jasności, z czego i kiedy powinni skorzystać. 

Nie ma złych lub dobrych modeli biznesu coachingowego. Mogą one być złe lub dobre dla ciebie na danym etapie rozwoju biznesu lub etapie życiowym. Upewnij się więc, że to, co wybierasz, jest zgodne z Twoją naturą, potrzebami Twoich klientów i Twoim etapem rozwoju biznseowego. Eksperymentuj i pozwalaj sobie na poprawki i zmiany, aż będziesz czuć, że model, w którym pracujesz, daje Ci optymalną satysfakcję.