Ten wywiad polecam każdemu coachowi do obejrzenia. Rozmawiam z Wojtkiem Zającem, life coachem dla głuchych i słabosłyszących. Wojtka poznałam podczas mojego wykładu o budowaniu biznesu coachingowego na studiach podyplomowych Coaching i Mentoring na UMCS, gdzie był wówczas studentem. Następnie miałam przyjemność pracować z nim podczas kursu WYSTARTUJ JAKO COACH!, gdzie zdobywał pierwszych klientów. I zdobył. Opowiada o tym w naszym pierwszym wywiadzie.

Wojtek właśnie zakończył pracę w programie PROSPERUJ JAKO COACH!, gdzie pracował nad zbudowaniem prawdziwego biznesu coachingowego. I zbudował! Właśnie o tym opowiada w niniejszym wywiadzie.

“Must see” dla każdego coacha szukającego inspiracji i wiedzy, jak się to robi.

Dowiesz się:

  • Kim są Wojtka klienci i z jakimi problemami zgłaszają się do niego?
  • Na jakim poziomie świadomości ludzie są gotowi pracować z coachem?
  • Jakie przekonania i bariery musiał przepracować Wojtek, zanim zajął się coachingiem?
  • Jaką “prawdę” musiał zakwestionować, aby dać sobie szansę na rozwój?
  • Jak wygląda jest praktyka coachingowa? Z iloma klientami pracuje?
  • Jaki marketing zapewnia mu pełną praktykę?
  • Jakie personale bariery i przekonania musiał pokonać, aby zbudować biznes coachingowy?