Warsztaty są jedną z najlepszych strategii pozyskiwania klientów coachingowych. Uczestnicy mogą dobrze Cię poznać i doświadczyć pracy z Tobą.

O czym powinien być Twój warsztat?