Regulamin Programu Partnerskiego

UMOWA I REGULAMIN PROGRAMU AFILIACYJNEGO

Założenia ogólne

Niniejsza umowa jest pomiędzy Momentum Coaching s.c. a Afiliantem.

Momentum Coaching s.c. sprzedaje swoje produkty lub usługi („Produkt”) za pośrednictwem partnerów („Afiliant”) i wynagradza Afiliantów opłatą prowizyjną („Prowizja”).

Rejestracja w Programie

Rejestrując się jako Afiliant wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków. Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i przepadek wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych w trakcie naruszenia.

Po zarejestrowaniu się w Programie Afiliacyjnym otrzymasz unikalny Kod Afiliacyjny i grafikę do wykorzystania w promocji naszego Produktu. Masz prawo do umieszczania tej grafiki w swojej witrynie, w Twoich e-mailach lub w innych komunikatach.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie Prowizji, udostępnimy Ci specjalny, wygenerowany wyłącznie dla Ciebie link („Link Afiliacyjny”), którego będziesz używać do przekierowywania do naszego sklepu osób zainteresowanych kupnem naszego produktu. Musisz upewnić się, że każde z Twoich przekierowań używa tego właśnie linku.

Prowizje za polecenie i płatności

Aby sprzedaż produktu kwalifikowała się do uzyskania Prowizji, klient musi złożyć i całkowicie opłacić zamówienie w naszym sklepie, do którego przekierowuje go Link Afiliacyjny.

Prowizja wynosi 10% kwoty uiszczonej przez klienta przy zakupie produktu. 

Przebieg procesu partnerskiego:

1. Rejestrujesz się jako Afiliant na naszej stronie internetowej. Po zatwierdzeniu Cię przez nas jako Afilianta, otrzymujesz mail z powiadomieniem.

2. Umieszczasz informację o naszym produkcie (zdjęcie, opis) w swojej witrynie lub w mailach skierowanych do swoich odbiorców.

3. Klient wchodzi na naszą stronę poprzez Twój unikalny Link Afiliacyjny, dokonuje zakupu i opłaca go.

4. Otrzymujesz mail z powiadomieniem, że zarobiłeś/aś prowizję od zakupu.

5. Wszystkie działania (prowizje, zakupy, liczba wejść z Twojego linku, rozliczenia, Twoje linki, etc.) możesz śledzić na bieżąco w swoim panelu afiliacyjnym na naszej stronie.

6. Kiedy chcesz wypłacić swoją prowizję na swoje konto bankowe, wystawiasz nam fakturę na dane:

Momentum Coaching s.c.
Świętojańska 18/1 l. 5
15-277 Białystok
NIP 542-325-97-36

7. Na podstawie faktury wypłacamy Ci prowizję.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupią nasze produkty w ramach tego Programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Ceny i dostępność produktów mogą się od czasu do czasu zmieniać. Ponieważ mogą nastąpić zmiany, nie powinieneś wyświetlać cen naszych produktów w swojej witrynie.

Twoje obowiązki

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rozwój, obsługę i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się w Twojej witrynie. Na przykład będziesz wyłącznie odpowiedzialny za:

– Techniczne działanie witryny i całego związanego z nią sprzętu

– Poprawne wyświetlania Linków Partnerskich

– Dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów opublikowanych w Twojej witrynie dotyczących naszych produktów

Okres obowiązywania umowy i programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się po zaakceptowaniu przez nas wniosku do Programu i zakończy się po wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://prosperujjakocoach.pl oraz wszystkie nasze znaki towarowe, szaty handlowe i logo oraz wszystkie inne materiały przekazane przez nas lub w naszym imieniu na mocy niniejszej Umowy lub w związku z Programem.

Momentum Coaching s.c. zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Momentum Coaching s.c. zapłaci wszelkie zaległe prowizje.

Relacje stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie tworzy partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania ani przyjmowania ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Nie będziesz składać żadnych oświadczeń, czy to w swojej witrynie, ani w inny sposób, które w uzasadniony sposób zaprzeczałyby czegokolwiek w tej sekcji.

Granice odpowiedzialności

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli poinformowano nas o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie uiszczonych lub należnych na mocy niniejszej Umowy.

Momentum Coaching s.c. zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Dalsze korzystanie z programu po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany.