Ścieżka klienta do coacha wcale nie jest kręta, zawiła, skomplikowana i z wieloma przeszkodami. Jest prosta i oczywista. Prowadzi przez konkretne, zdefiniowane etapy, zawsze te same.

Nieznajomość ich prowadzi coacha do niestosownego marketingu lub do niestosownych oczekiwań od klienta. I do frustracji i rozczarowania, że go/jej nie kupują.

Poznaj więc ścieżkę, zrozum jej zasadność, dopasuj się do niej. Twój biznes Ci za to podziękuje.