Segmentacja klientów lub segmentacja grupy docelowej termin brzmiący poważnie, technicznie i zimno. Ale segmentacja taka nie jest. To po prostu dzielenie swoich odbiorców na podgrupy po to, aby móc im dostarczać optymalnie dostosowane do ich potrzeb produkty i usługi coachingowe. Często zdarza się tak, że nasza grupa docelowa, pomimo, że występuje pod jednym wspólnym mianownikiem, nie jest jednorodna. Możemy wśród swoich odbiorców wyłonić kilka podgrup, którym nasz coaching trzeba podać inaczej.

O tym, czy potrzebujesz segmentacji grupy docelowej i jak jej możesz dokonać w video.