„Coaching to wieczna walka o klienta.”

„Ten marketing się nigdy nie skończy.”

Narzekamy sobie w ten sposób prowadząc biznes coachingowy. Ale czy to prawda? Czy rzeczywiście WIECZNIE będziesz walczyć o klienta? I czy naprawdę ten marketing NIGDY się nie skończy?

Tego, drogi coachu, dowiesz się z tego króciutkiego, aczkolwiek treściwego video:)