Wąsko czy szeroko? Oto jest pytanie.

Jeżeli wahasz się pomiędzy wyborem bardzo konkretnie i wąsko targetowanej specjalizacji a oferowaniem swoich usług coachingowych szerszemu gronu ludzi z różnorodnymi wyzwaniami, to ten odcinek jest dla Ciebie.

Podam Ci przykłady wąskiej i szerokiej specjalizacji coachingowej.
Wyjaśnię, na czym polega różnica.
I powiem Ci, jak musisz podejść do jej określenia, żeby miała szanse na rynku.

Zaproszę Cię też na webinar SPECJALIZACJA COACHINGOWA — jak ją odnaleźć, jasno określić i pięknie pokazać światu. Już w środę o 19:00.