Jeżeli myślisz, że coachingiem, to masz rację. Ale tylko w 25-30%. A o całej reszcie ważnych rzeczy opowiadam w video. Nadmienię tylko, że bez nich nie będzie i tego najprzyjemniejszego zajęcia – coachingu.

Zapraszam na czwartkowy webinar – PROSPERUJĄCY BIZNES COACHINGOWY. Tam omówimy wszystkie obszary biznesu coachingowego dużo szerzej. Dowiesz się, na czym to wszystko polega i jak mieć biznes z prawdziwego zdarzenia. Aby być coachem z prawdziwego zdarzenia:)